Skriv ut

Prästgården i Gruvberget

S:t Staffans kyrka/prästgård, Gruvberget Foto: Carina Falk Norgren

Prästgård invid S:t Staffans kyrka där den omtalade finnskogsprästen Carl-David Othzén verkade.

I det Othzénska rummet i f d pastorsexpeditionen, visas hans återskapade arbetsrum. Följ med på visning och lär dig mer om Othzéns tid i byn.
S:t Staffans kyrka invigdes 1927 av ärkebiskop Nathan Söderblom, efter att många önskemål kommit fram om ytterligare en kyrka på finnskogen. Kyrkan hade egen präst ända tills finnskogsprästen, komminister Carl-David Othzén, gick i pension 1967. Han var verksam i Gruvberget ända fram till sin död 1981. Bollnäsarkitekten Carl Bååth gjorde ritningar till både kyrka, klockstapel och prästgård. 

Prästgården GruvbergetFoto Prästgården: Anders Öquist

 

Visning efter överenskommelse juni-september
Telefon: 0278-75 21 39

Foto kyrkan: Carina Falk Norgren