Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Oavsett om du har en affärsidé som du vill testa eller fortsätta utveckla ditt företag så finns det stöd att få. Näringslivs- och utvecklingskontoret arbetar för att göra det enkelt för dig och ditt företag, därför jobbar vi enligt modellen ”en dörr in”.

Vi håller oss löpande uppdaterade om olika stöd samt har kunskap och kontakter som kan vara till hjälp i olika typer av konkreta utmaningar, som exempelvis nu i samband med Coronakrisen.

Genom att kontakta oss får du som företagare vägledning och information samt kontakt med rätt samarbetspartner. Vi lotsar dig också rätt i kommunen och vid behov även vidare till aktörer som kan hjälpa dig i din företagsresa.

Coronakrisen
I samband med Coronakrisen har vi förutom ett kommunalt paket med lättnader (se mer i den grå rutan) till lokala företagare, ett erbjudande om 4 timmars gratis konsultation med en redovisningsbyrå. Detta för att snabbt kunna bistå dig som företagare med att ta fram en handlingsplan.

Detta erbjudande gäller max 75 företag med säte i Bollnäs kommun.

Om du önskar ta del av erbjudandet kontaktar du oss, därefter kommer du bli kontaktad av något av de upphandlade företagen vilka är LRF Konsult, Revision 4U och Ekonomimästaren.

Kontaktuppgifter till Näringslivs- och utvecklingskontoret
Telefon 0278-25000 (växeln, be om att bli kopplad till Näringslivs- och utvecklingskontoret)
E-post: naringslivochutveckling@bollnas.se

 

Covid-19 - stöd för dig som företagare

2020-05-14
Bollnäs kommun presenterade åtgärder som görs i samband med Covid-19 för Företagarnas styrelse
I går träffade kommunledningen tillsammans med Näringslivs- och utvecklingskontoret Företagarnas styrelse via ett digitalt möte för att presentera ett antal extraordinära åtgärder som genomförs i samband med Covid-19 med syfte att underlätta för näringslivet.

2020-04-24
Är din verksamhet samhällsviktig? Det här behöver du göra för att vara förberedd om förskolor och skolor stängs på grund av covid -19
För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, skola och fritidshem fatta beslut om att stänga verksamheten. I en sådan situation måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för sina barn.

2020-04-21
En nationell företagsakut har startats
På uppdrag av Tillväxtverket har det skapats en nationell företagsakut som stöd och komplement till de kommunala insatser som görs runt om i landet. Den ska hjälpa, stötta och komplettera det arbete som görs i kommunerna med syfte att så många företag som möjligt ska få hjälp under den akuta krisen.

2020-04-20
Gratis konsultstöd till företag i Bollnäs kommun
För många företag har det till följd av covid-19 snabbt blivit en svår situation med stora intäktsbortfall och osäker framtid. För att underlätta för företag att se över situationen, få vägledning och ta fram handlingsplaner, har Bollnäs kommun idag tecknat avtal med de tre redovisningsbyråerna LRF Konsult, Revision 4U och Ekonomimästaren om att vara företagen behjälpliga.

2020-04-17
Regionalt omställningsstöd till små och medelstora företag
Med anledning av covid-19 och rådande pandemi har Region Gävleborg avsatt medel till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av pandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

2020-04-14

Företag och föreningar erbjuder utökad service
För att bidra till er alla som hjälper till att minska smittspridningen, genom att begränsa dina fysiska kontakter, har vi samlat företag och föreningar från Bollnäs kommun som erbjuder utökad service i och med covid-19.

2020-03-25
Bollnäs kommuns lättnader till lokala företagare
Konsekvenserna av Covid-19 har lett till att flera näringsverksamheter har drabbats hårt. Bollnäs kommun gör nu ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna av minskade intäkter för företagen som ett komplement till Regeringens insatser.

2020-03-17
Covid-19 - stöd för dig som företagare
Verksamt.se har samlat information från myndigheter om covid-19 som är viktig för dig som företagare att känna till.