Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Fåglar är en stor del av vår natur. På grund av förändringar av deras naturliga miljöer rör sig många t.ex. måsar sig mer och mer in till våra stadsmiljöer där det finns lättåtkomlig föda i form av sopor, papperskorgar och uteserveringar samt lämpliga boplatser. Måsar kan gärna bygga bo på tak medan duvor och andra fåglar kan nyttja balkonger och fönsternischer. I närhet av våra bostäder kan dessa fåglar upplevas störande genom oväsen, spillning och aggressivt beteende när ungarna lämnar boet. Detta är som mest intensivt under häckningsperioden på våren då fåglarna hävdar revir och skyddar sina ungar. Det aggressiva beteendet hos måsar med ungar är dock övergående inom några veckor. Kommunen får varje år in en del klagomål på störande fåglar och vill därför klargöra hur regelverket ser ut samt vad man som fastighetsägare själv kan göra för att förebygga olägenheter.

Alla vilda fåglar inklusive deras bon och ägg är fredade i Sverige. Jakt får endast ske med stöd av jaktlagen och jaktförordningen. Begreppet jakt inkluderar att förstöra bon och ägg. För jakt inom detaljplanelagt område krävs även tillstånd från polisen. Att avskjuta störande fåglar är dock inte en långsiktig lösning. Så länge miljön är en gynnsam häckningsplats kommer det snart att flytta in nya individer. Vid stora problem är det därför bättre att innan 30 mars förebygga häckning.

Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som har det huvudsakliga ansvaret för att lösa problem med skadedjur och störande fåglar.

Förebyggande tips till dig som fastighetsägare

  • Kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De kan t.ex. sätta upp nät som hindrar fåglar från att bygga bo i skorstenar samt komma med tips på vad du kan göra själv.
  • Hantera ert avfall. Sopor och matrester lockar gärna till sig fåglar och skadedjur så ha lock på soptunnor och lämna inte skräp efter dig.
  • Håll gården ren från pinnar och kvistar som kan användas som bomaterial.
  • Rovfågelsiluetter på taket kan skrämma bort fåglarna.

Dela på Facebook