Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

SIfA (Stödjande Insatser för Anställningsbarhet) är ett samarbetsprojekt mellan Bollnäs Folkhögskola, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun.

Projektägare:
Region Gävleborg avdelning Arbetsmarknad och kompetens. 

Målgrupp:
Utrikesfödda kvinnor.

Syftet är att ta tillvara formell och informell kompetens för att stärka möjligheterna för fortsatta studier eller arbete.

Inom ramen för projektet ges kvinnorna möjlighet att varva studier med att vara på en kommunal arbetsplats. SIfA-projektet ska ge grundläggande kunskaper i svenska språket och ge deltagarna möjlighet att utveckla ett funktionellt andraspråk, redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags, samhälls- och arbetsliv, utveckla sin digitala kompetens, yrkeskunskap och yrkesord med koppling till deltagarnas arbetsplatser samt utveckla en hälsofrämjande livsstil där vardagsmotion och friskvård är viktiga inslag. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Information
SIfA - Region Gävleborg

Kontaktuppgifter Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadskonsulent
Helena Hådén
E-post: helena.haden@bollnas.se
Tfn: 070-365 16 04

Kontaktuppgifter Folkhögskolan
Lärare
Monica Ingvarsson
Skolallén 10
821 41 Bollnäs
E-post: monica.ingvarsson@regiongavleborg.se
Tfn: 072-215 06 18

 

Dela på Facebook

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75