Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Inventering av flodpärlmussla i Galvån

Inventering av flodpärlmussla i Dalån

Flodkräfta (Astacus astacus) i Galvån

Vattenkraftens inverkan på den akvatiska miljön i Galvån

Sedimentkontroll klumpströmmen

Fågellivet i Voxsjöns våtmarker

Miljöåtgärder i Öjungsån

Biologisk återställning av Rabobäcken

Biologisk återställning av Myrbäcken

Dela på Facebook