Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

COSME-projektet InSpiRE

Projektsamordnare har i samarbete med Bollnäs kommuns vänort Ogre i Lettland utarbetat en ansökan inom EU:s program COSME. Förutom Ogre och Bollnäs kommun deltar Kelme stad i Litauen. Syfte med projektet är att fånga upp metoder och arbetssätt för att stötta och vidareutveckla arbetet med Arbetsintegrerade Sociala Företag (ASF) i Bollnäs kommun. Utbyta, inspireras av erfarenheter och ta del av bästa praxis mellan regionala och lokala myndigheter med liknande sociala ekonomiska prioriteringar.  Syftet är även att utveckla internationellt- och vänortssamarbete i Bollnäs.

Planerad projektperiod: 2021- 03- 01 t.o.m. 2022-03-01

 

Erasmus + Kompetensutvecklingsprojekt för personal inom AME

Erasmus + i Bollnäs och projektet ”Yrkesutbildning Europa” var ett kompetensutvecklingsprojekt  för personal inom AME. Projektet beviljades av Universitets- och Högskolerådet den 4 maj 2018 ett belopp på 33 456 €. Pengarna användes för att ge personal inom AME möjlighet att ”jobbskugga” en kollega hos någon av de partner som vi hade kontakt med i projektet. Att jobbskugga innebär att delta i arbetet under en vanlig arbetsvecka, att ta del av den utrikiske kollegans uppgifter, att se och att jämföra sina respektive verksamheter med värdorganisationens. Resultatet ska leda till inspiration som bidrar till utveckling av den egna verksamheten samt möjlighet till personlig utveckling för deltagaren. 20 personer hade möjlighet att delta i programmet under de två åren.

Inom ramen för Erasmus + har AME och Bollnäs kommun även tagit emot sex kommunala tjänstemän och åtta lärlingar från den tyska delstaten Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde. De var i Bollnäs under 2018 och 2019, en, respektive två veckor och fick en djupare inblick i hur kommunen arbetar med frågor som arbetsmarknad, integration, näringsliv- och utveckling samt personal- och rekrytering.

Projektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun

Projektperiod: 2018-09-03 - 2020-09-02

Internationella samarbetspartners:

Storbritannien; Wales Council for Voluntary Action i Cardiff och
Dundee & Angus College i Dundee, Skottland

Tyskland; Stadt Querfurt i Querfurt 
och Landkreis Börde i Haldensleben

Spanien; HETEL - Heziketa Teknikoko Elkartea i Durango

Projektsamordnare ansvarade för insatsen.

Erasmus+ är EU:s utbytesprogram inom utbildning, ungdom och idrott i Europa. Programmet hade, år 2014-2020, en budget på 14,7 miljarder euro och ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera eller jobba som volontärer utomlands. Programmet är inte bara till för studenter utan det finns något för många olika typer av deltagare, och även organisationer.

logosbeneficaireserasmusleft sv

 

 

 

ESF-projektet: eXtra stöd i Gävleborg

eXtra stöd i Bollnäs var ett av tio delprojekt i eXtra stöd i Gävleborg som finansierades via Europeiska socialfonden (ESF). Projektet var en del i Bollnäs kommuns integrationsstrategi gällande arbetsmarknadsinsatser. Samarbetspartners i Bollnäs var; Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Målgruppen i det lokala projektet i Bollnäs var utrikes födda kvinnor 25- 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målsättningen var att deltagarna, genom individuellt stöd och lösningar, skulle få ökad insikt om och närma sig arbetsmarknaden, få ökade kunskaper i svenska samt ökade möjligheter för praktik eller studier.

Emma Göllas, projektsamordnare var delprojektledare i Bollnäs.

Projektperiod: 2018 - 08-01 - 2020-06-30

Information: Mer information hittar du här

EU flagga EurSocfond small

Bollnäs kommun tar emot Internationellt studiebesök från Sydafrika
Bollnäs kommun belv utvald av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) att ta emot två eller tre politiker och tjänstemän från Sydafrika. Sveriges Kommuner och Regioner är huvudman för ICLD.

Besöket genomfördes den 26-27 april 2018. Syftet med besöket var att stärka den lokala politiska nivån i olika utvecklingsländer.

AME: s projektsamordnare planerade och sammanställa ett besöksprogram som innefattar möten med politiker samt besök hos olika verksamheter inom Bollnäs kommun.

Se mer om ICLD: s verksamhet här: https://www.icld.se/

Dela på Facebook