Naturen i Bollnäs kommun har mycket att erbjuda. Så väl sommartid som vintertid finns otaliga spår och leder.

Du kan i kommunens naturreservat och naturvårdsområden upptäcka opåverkade skogssjöar och en intressant flora och fauna. Runt om i kommunen finns fina fiskevatten.

Närheten till skog och natur gör det enkelt att ägna sig åt friluftsliv i Bollnäs.


 AKTUELLT

 

Vintern kan upplevas som en mindre spännande naturtid. Men det finns många roliga aktiviteter att fylla dagarna med. Något gott den senaste tiden ändå har fört med sig är att vi vistas utomhus i allt större grad. Nedan kan ni hitta några tips på nyttiga och roliga vinteraktiviteter som gynnar både hälsa och natur. 

Tips på projekt för en rikare trädgård under vinterhalvåret:

https://rikaretradgard.se/rikare-tradgard-kalendern-vad-du-kan-gora-pa-vintern/

Matning av vinterfåglar, hur gör du rätt?

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/faglarpavintern/matavinterfaglarna.8561.html

Spårbingo! Snön ger oss möjlighet att lätt hitta och lära oss identifiera olika arters spår. Hämta en bricka här, först till fyra arter vinner.

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog/sparbingo.9005166.html

Knoppbingo! Om inte allt för länge börjar trädens knoppar att brista. Passa på att lära dig att känna igen träden på deras knoppar genom att spela bingo.

https://www.natursidan.se/nyheter/spela-knoppbingo-kul-vinteraktivitet-i-naturen/

Postadress:
Stadshustorget
821 80 Bollnäs

Tommy Vestersund
Kommunlimnolog
Skicka e-post
073-970 10 00

Sofie Zetterlund
Kommunekolog
Skicka e-post
0278-258 19