Ledsagarservice
Ledsagning är till för den som behöver hjälp att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter eller för att i övrigt delta i samhällslivet. Har man personlig assistans ingår ledsagning i assistansen. Ledsagning söker du hos våra biståndshandläggare. Ledsagning kostar inget.

 

Blanketter
Här hittar du blankett för aktivitetsrapport:

Aktivitetsrapport ledsagare

 

Enhetschef Annika Engelbrektsson
Telefon: 0278-255 64