Vad innebär korttidsvistelse?
Korttidsvistelse innebär service och omvårdnad under en kortare period, tillfällig eller återkommande. Det kan vara när en akut situation uppstår i hemmet och den enskildes behov inte kan tillgodoses där. Korttidsvistelse kan också vara en möjlighet när det finns behov av att utreda om den enskilde kan bo kvar hemma eller behöver flytta till ett särskilt boende. Återkommande korttidsvistelse, syftar till att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma samt till att avlasta den närstående.

Var finns korttidsplatser?
Ängslunda i Arbrå finns  platser för korttidsvistelse och återkommande korttidsvistelse.   

Vad kostar det?
Kostnaden för korttidsvistelse är 239:-per dygn. Kostnaden är uppdelad i två delar; 168:- för kosten och 71:- för omvårdnaden

Ansökan
Om du vill ansöka om korttidsplats tar du kontakt med en biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter
Ängslunda våning C återkommande korttidsvistelse 0278- 254 12, telefontid 10.30-12.00 och 14.00-16.00.

Ängslunda våning C korttidsvistelse 072-203 17 35,  telefontid 10.30-12.00 och 14.00-16.00.

Adress:Hälsingegatan 43, 820 10 Arbrå
Enhetschef 0278 -254 19
Sjuksköterska 073- 274 64 40