Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vår verksamhet
Alla hemtjänstinsatser vi utför till dig som brukare utgår från ditt biståndsbeslut. Vi arbetar för att den omvårdnad och service vi ger dig ska bli personligt utformad. Du som brukare får en kontaktman utsedd som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan. Du kan där påverka utformandet av omvårdnaden och servicen.

 

Värdegrund
Kilafors hemtjänst arbetar för att du som kund ska känna trygghet, delaktighet och välbefinnande. Utgångspunkter för vårt arbete är Socialtjänstlagen och den värdegrund som finns reglerat i den. Det innebär att vi arbetar för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdegrundsarbete pågår kontinuerligt i vår verksamhet. Under 2012-2013 gick samtlig personal inom äldreomsorgen studiecirklar för att arbeta fram en gemensam värdegrund. Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänsten 2020.För att läsa resultatet för Kilafors hemtjänst kan du klicka här: pdfKilafors hemtjänst

 

Synpunkter
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på den blå fyrkanten uppe till höger på sidan.

 

Samverkan med brukare, anhöriga och medborgare
Inom Kilafors äldreomsorg finns ett förtroenderåd med representanter från brukare, anhöriga, intresseorganisationer och verksamhet. Vi träffas några gånger per år och utbyter information och samtalar kring olika frågor. Vill du veta mer om förtroenderådet, kontakta enhetschef Malin Lundmark på telefon: 0278-254 36

 

Restaurang Solgläntan
Varje dag serveras frukost 08.30-09.30 och  lunch  12.00-13.30 i restaurangen på HällagårdenVarmt välkomna! Vill du komma i kontakt med restaurangen på Hällagården, ring på telefonnummer 0278- 254 30.

  

Kontaktuppgifter

Enhetschef: Annelie Lundborg 
Telefon: 0278-254 35
Kilafors 1 och Kilafors 2, nattpatrull

Enhetschef Malin Lundmark
Telefon: 0278-254 36
Hällbo och Segersta

 

Hällagården reception: 0278- 254 22

 

Hemtjänstgrupper
Kilafors 1: 073-270 79 35

Kilafors 2: 073-270 79 31

Hällbo: 070-371 21 21

Segersta: 070-371 21 66

Nattpersonal: 0278-254 31

 

Besöks- och godsadress:
Kilafors hemtjänst
Hällagatan 32
823 30 Kilafors

Postadress:
Kilafors hemtjänst
Hällagatan 32
823 30 Kilafors

Dela på Facebook