Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vi inom Arbrå hemtjänst arbetar för att du som brukare ska kunna känna trygghet och delaktighet. För oss är det viktigt att jobba med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att " Socialtjänstens verksamhet som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande" 

 

Värdegrund
Inom Arbrå äldreomsorg arbetar vi ständigt med att utveckla ovan nämnda värdegrund . Vi påbörjade detta arbete 2011 och fortsätter kontinuerligt att arbeta med den som ett av våra viktigaste styrdokument att grunda vår verksamhet på. Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

Det betyder att vi vill erbjuda:

  • insatser av god kvalité

  • ett gott bemötande av våra brukare och deras anhöriga

  • individanpassning och delaktighet i beslut och insatser

  • upplevelse av trygghet och meningsfullhet

Vi arbetar för att leva upp till detta bland annat genom att en utsedd kontaktman tillsammans med brukare skriver en genomförandeplan,  där du som brukare får möjlighet att påverka hur vardagen utformas utifrån de beviljade insatserna. Vi har en engagerad och professionell personalgrupp som erbjuder god omvårdnad och god service och som jobbar utifrån att ta tillvara brukarens förmågor i ett rehabiliterande arbetssätt

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänsten 2020.För att läsa resultatet för Arbrå hemtjänst kan du klicka här: pdfArbrå hemtjänst

 

Synpunkter
Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på den blå fyrkanten uppe till höger på sidan.

 

 Vi kan erbjuda dig tillgång till

Frisör: Dam - och herrklippning, tidsbeställning i receptionen på telefon 0278- 254 14 måndag-fredag

Fotvård: Tidsbeställning på telefon 070 - 343 85 88 Ulrika Januseiwicz

Minibutik: Finns på Ängslunda, öppet dagligen 08.00-10.00 och 12.00-15:00. 

Om du har behov av boende under tiden du besöker anhöriga på Ängslunda finns möjligheter att hyra vårt anhörigrum . Läs mer här:  pdfAnhörigrum

 

Kontakt:

Enhetschef  Madeleine Juslin ,  0278- 254 20  (Nord)

Enhetschef Lea Lindkvist 0278-254 21  (Syd)

 

Hemtjänsten Nord inne: 070- 395 13 36

Hemtjänsten Nord ute: 073-2754627

Hemtjänsten Syd inne :070- 313 35 06

Hemtjänsten Syd ute: 073-4602570

Natt(21.15-07.00): 070-3951289

E-post: angslunda@bollnas.se 

 

Dela på Facebook