Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Fritidshem LSS - Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år.
Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättning som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen, eller under skollov och ferier.

Bollnäs kommuns korttidshem ligger på Höghammarvägen.

Fritids telefonnummer: 0278-10421
Enhetschef  Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

För ansökan, kontakta våra biståndshandläggare.