Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du ska också vara folkbokförd i kommunen för att ha rätt till färdtjänst. . Färdtjänsten gäller för resor i hela länet. För resor till kommun utanför länet gäller riksfärdtjänst.

X-Trafik, som är en enhet inom Region Gävleborg, handlägger ansökningar för färdtjänst och riksfärdtjänst åt kommunen. Vill du veta mer eller göra en ansökan kontaktar du färdtjänstenheten på X-Trafik, telefon 0771-12 12 11, e-post fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se. Ytterligare information och ansökningsblanketter finns också på X-Trafiks hemsida.

Färdtjänstregler
pdfTillämpningsanvisningar färdtjänst 2019-06-01
pdfTillämpningsanvisningar riksfärdtjänst 2019-06-01

Färdtjänsttaxa/Egenavgifter
För den som har rätt till arbetsresor med färdtjänsten är avgiften den samma som ett månadskort i kollektivtrafiken.

Aktuella uppgifter om egenavgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst finns på X-trafiks hemsida.