Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag)
Alla som bor i Sverige har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas i kommunen får det stöd  och den hjälp de behöver. En ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd bedöms utifrån den sökandes behov och ekonomi. Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att försörja dig själv genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (t.ex. a-kassa, sjukersättning, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning). Tillgångar (bankmedel, aktier m.m.) eller kapitalvaror som går lätt att sälja, måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också kan påverka rätten till försörjningsstöd. Regeringen beslutar varje år om en sk riksnorm för försörjningsstöd, som gäller för hela landet

 

Vem har rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd?
Rätt till stöd har den som själv inte kan tillgodose sitt behov eller få det tillgodosett på annat sätt. Rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd prövas individuellt. Det krävs t.ex. vid arbetslöshet att man söker arbete och vid sjukdom att rätten till sjukpenning i första hand nyttjas. Om du är arbetslös måste du alltså stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete även under den tid du får ekonomiskt bistånd.

 

Till vad kan jag få ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd beviljas enligt en särskild norm för att täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon. När du ansöker om försörjningsstöd kan du även ansöka om kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, fackförenings- och/eller a-kassa avgift. Du har också möjlighet att ansöka om andra kostnader som exempelvis medicin, läkarvård, glasögon och tandvård.

 

Så här räknar vi
När vi räknar ut summan för försörjningsstödet, räknar vi alltid hela hushållets inkomster och utgifter. Om du är gift/sambo räknar vi även din makes/makas/sambos inkomster och utgifter. För vuxna barn som bor kvar hemma eller för kamrater som delar lägenhet räknar vi på ett särskilt sätt. Ditt hushålls behov av försörjningsstöd får du genom att lägga ihop riksnormens belopp för dina familjemedlemmar med de andra skäliga kostnaderna som du har (boende, hushållsel m.m.). Från det beloppet drar du hushållets inkomster.

 

Socialstyrelsen informerar
På Socialstyrelsens hemsida kan du få mer information om försörjningsstöd (socialbidrag). Klicka på länken för mer information om försörjningsstöd (socialbidrag). På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd .Klicka  på länken för att komma till Provberäkning. Du hittar även vanligt förekommande frågor och svar om försörjningsstöd på Socialstyrelsens hemsida. 

Se socialtjänstens film om hur du ska göra  för att söka ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Dela på Facebook

Ekonomiskt bistånd

Enhetschef
Berit Enberg-Stobby

Skicka e-post
0278-251 90

 

Här hittar du blanketter och e-tjänster