Bollnäs kommun erbjuder Daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS)  till vissa personer med funktionsnedsättning. Insatsen kan också sökas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Daglig verksamhet riktar sig till personer i arbetsför ålder som saknar arbete och inte utbildar sig. Vi tycker att det är viktigt att våra verksamheter är meningsfulla, stimulerande och utvecklande i gemenskap med andra. Den ska utgå från dina behov, förutsättningar och önskemål. För ansökan kontakta bistånds- eller LSS handläggarna.

 

Basgrupper:

Davidsgården
Davidsgården erbjuder en fin miljö i naturnära omgivningar där vi året om sköter om vår stora trädgård. På Davidsgården kan man även arbeta med hantverk av olika slag som till exempel att sy, måla, sticka, snickra och gjuta i lera som vi sedan bränner och målar. Vi säljer sedan våra hantverk i vår lilla butik. Från Davidsgården hjälper vi till med att leverera post och förrådsvaror till övriga verksamheter. Vi hjälper även olika företag och föreningar med diverse sysslor samt att vi monterar rörklämmor åt Faluplast.

Davidsgårdens telefonnummer: 073-275 46 18
Enhetschef  Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62 Heden
Heden är uppdelad i olika grupper där brukarna kan delta efter intresse. Här har vi tillgång till stora lokaler och en fin utemiljö. På Heden erbjuder vi bland annat bakning, rulledans, sång och musik. Här finns även möjlighet till sinnesstimulans i rum med olika teman. På Heden monterar vi även rörklämmor åt Faluplast, jobbar i Förrådet eller erbjuder Ur och Skur aktiviteter.

Hedens telefonnummer: 073-460 29 88
Enhetschef  Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

 

Hjorten
Hjorten håller till på Höghammarområdet och har tillgång till fin och lättillgänglig utemiljö som ofta utnyttjas under veckans aktiviteter. Här erbjuder vi även gruppgymnastik, rulledans, sång och musik eller så kan man montera rörklämmor eller tvätta leksaker åt förskolor.

Hjortens telefonnummer: 072-589 57 11
Enhetschef  Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

 

Renen
På Höghammarområdet håller även Renen till. På Renen erbjuder vi flera olika sinnesstimulerande upplevelser. Vi går även på utflykt, bakar eller sjunger. Här kan man även montera rörklämmor eller tvätta leksaker åt förskolor.

Renens telefonnummer: 0278- 104 21
Enhetschef  Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

 

Café Kvarnen    
Daglig verksamhet driver café i Karlslunds servicehus. Här jobbar vi med alla arbetsuppgifter som hör till ett café – inköp, bakning, lagning av enklare maträtter, kassajobb/försäljning, servering, disk och städning.

Café Kvarnens telefonnummer: 073-270 19 07
Enhetschef  Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62 

 

Lunden
I Karlslunds servicehus finns även Lunden som har ett nära samarbete med Café Kvarnen och sköter en del sysslor åt dem. På Lunden kan man även montera rörklämmor och tvätta leksaker åt förskolor. Under veckan erbjuds även musik-, läs- och spelstunder.

Lundens telefonnummer: 073- 270 19 08
Enhetschef  Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62 

 

Utegruppen
Utegruppen håller till vid Bolleberget och arbetar med varierande utomhusarbete som till exempel gallring av skog och röjning av leder samt vedhantering. Gruppen jobbar också med skötsel av utemiljön på Långnäsparken, vid Lokstallarna och på Prästnäsets fritidsområde. Andra arbetsuppgifter som gruppen ansvarar för är tömning av batteriholkar i Bollnäs och Ovanåker samt diverse arbeten åt Tekniska kontoret och Fastighetsgruppen.

Utegruppens telefonnummer: 070- 327 55 32, 070-327 55 33
Enhetschef  Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

 

Nygården
På Nygården, som även är en träffpunkt för personer med psykiska funktionsnedsättningar, erbjuder vi sysselsättning i form av bland annat trädgårdsarbete, kökssysslor och reparation och målning av möbler.

Nygårdens telefonnummer: 070-692 18 70, 070-327 55 43
Enhetschef  Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

 

Café Torsberg
På Torsbergsskolan driver verksamheten ett mindre café. Här jobbar vi med inköp, att göra i ordning mackor, kassajobb/försäljning samt disk och städ.
Café Torsbergs telefonnummer: 072-236 99 33
Enhetschef  Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

 

Förenings- och företagsgrupper:

Ridhuset
Gruppen är ridskolans allt i allo grupp. Vi skottar snö, klipper gräs, målar och lagar. Vi hjälper till i stallet och tar in och ut hästarna från hagen samt sköter klubbens fälttävlansbana.

Ridhusets telefonnummer 073-274 20 25 eller 073-270 19 07
Enhetschef  Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

 

 

Willys
På Willys finns vi på plats måndag till fredag, vissa dagar tvättar vi kundkorgar och andra dagar hjälper vi till med att bland annat plocka upp varor ute i butiken.

 

Enskilda platser
Vi kan även erbjuda arbete inom offentlig sektor samt inom företag och föreningar. Vi har tre arbetsanpassare som ansvarar för att hitta dessa arbetsplatser.

Arbetsanpassarnas telefonnummer: 070-650 75 98  , 072-207 12 21

 

Samordnare för Daglig verksamhet
Samordnaren har första kontakten med nya brukare och planerar tillsammans med dem var de ska ha sin arbetsplats hos oss. Studiebesök och praktikplaceringar till daglig verksamhet planeras även genom samordnaren.
Samordnaren är länken mellan Daglig verksamhet och gymnasiesärskola, LSS-handläggare, öppna marknadens arbetsanpassare med flera.

Samordnare Jan Björkmans telefonnummer: 073-461 29 35

 

Kontakt administration: 

Administration Daglig verksamhet Marlene Wiik telefonnummer: 0278 -252 97